ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

28/09/2560

มิตรผลเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนในงาน “สืบสานงานพ่อ ถักทอตำบล มิตรผลร่วมพัฒนา” พร้อมผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

ย้อนกลับ

GALLERY