ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

06/10/2560

ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกว่างซี และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาภาคอุตสาหกรรมกว่างซี

ย้อนกลับ

GALLERY