ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

02/02/2561

กลุ่มมิตรผล ร่วมสนับสนุนนวัตกรรม “ตู้ชื่นใจ” โดยติดตั้งเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติในพื้นที่โรงงาน เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนพิการรุนแรงเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ย้อนกลับ

GALLERY