ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

15/11/2565

กลุ่มมิตรผล มอบเงินบริจาค จำนวน 9 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ย้อนกลับ

GALLERY