ภาพรวมธุรกิจวัสดุทดแทนไม้


กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมใช้ชื่อว่า เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ดได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เราเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตรต่อปี พาเนล พลัสจึงเป็นที่ยอมรับในเอเซียว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

   
ไม้ปาร์ติเกิล   ไม้เอ็มดีเอฟ   ไม้เคลือบเมลามีน
         

 

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
http://www.panelplus.co.th