น้ำตาลมิตรผลกลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
และธุรกิจต่อเนื่องมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ กลุ่มมิตรผล
ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานระดับโลก
ทำให้มิตรผลเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มมิตรผล ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของทุกเกล็ดน้ำตาล
เราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน อาหารระดับสากล
นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของชาวไร่อ้อย ตามแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” กลุ่มมิตรผลยังให้ความสำคัญกับภารกิจ เพื่อสังคมมากมาย

ปัจจุบัน กลุ่มน้ำตาลมิตรผล มีโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย