26

ตุลาคม
2564

ข่าวประชาสัมพันธ์


‘โครงการมิตรปันสุข’ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปู ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และขาดรายได้จากวิกฤติ COVID-19 ณ ศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข” “โครงการมิตรปันสุข” โดยกลุ่มมิตรผล และกองทุนมิตรผล- บ้านปูฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและขาดรายได้จากวิกฤติ COVID-19 ณ ศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข” จังหวัดปทุมธ
รายละเอียดเพิ่มเติม