ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติสมัครงาน

Mitr Phol Culture

วัฒนธรรมมิตรผล

Excellence
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Integrity
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ขยัน และอดทน
Trustworthiness
จริงใจและเชื่อถือได้
Care & Accountability
ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม
Innovation
สรรสร้างนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์