ภาพรวมธุรกิจโมลาส


 

เอ็ม โมลาส" เป็นโมลาสหรือกากน้ำตาลคุณภาพดีที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย ซึ่งยังคงความหวาน และคุณค่าธาตุอาหารต่างๆ ไว้ในตัวผลิตภัณฑ์  มีลักษณะเป็นของเหลว สีดำ มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 80 ดีกรีบริกซ์ มีกลิ่นหอมของน้ำตาล ไม่ผสมน้ำและไม่มีสิ่งปลอมปนสินค้าบรรจุในแกลลอนใหม่สะอาดและได้มาตรฐาน

โดยทั่วไปกากน้ำตาลสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น,เอทานอล, ผงชูรส, ยีสต์, ซีอิ้ว รวมไปถึงใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย, การทำปุ๋ยหมักหรือดินปลูก, การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งหรือสัตว์น้ำ, การใช้ผสมน้ำรีดแผ่นยางเพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นและทำให้ยางมีสีสวย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผสมอาหารสัตว์หรือราดฟางข้าวเพื่อช่วยให้รสชาติอาหารสัตว์ดีขึ้นเสริมสร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง

 

เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล
กระบวนการผลิตยีสต์เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ของมิตรผลนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจากประเทศอิตาลี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบวางระบบกระบวนการผลิตจึงได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ยีสต์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ของมิตรผลมีคุณภาพสูง อีกทั้งมีประโยชน์ต่อสัตว์ เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดอย่างต่อเนื่อง