ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

01/11/2560

กลุ่มมิตรผล พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน “หนองแซงโมเดล” หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด แสดงพลังแห่งการรวมกลุ่มด้วยวิถีเกษตรสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิรน์ฟาร์ม”ผสานแนวทางเกษตรยั่งยืน สอดคล้องมาตรฐานโลก Bonsucro

ย้อนกลับ