ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

17/08/2561

กลุ่มมิตรผล เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ย้อนกลับ