ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

04/03/2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชม โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ พร้อมเปิดห้อง Learning Center ตามแนวทาง Mitr Phol 21st Century Skill Teaching

ย้อนกลับ