ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

23/09/2563

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผล เปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ และโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พร้อมร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (ภาคกลาง)

ย้อนกลับ