ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

27/05/2564

‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19’ มอบเงินบริจาคสมทบทุน 2 ล้านบาทใน ‘โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย’ ให้แก่มูลนิธิ CU Enterprise จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64

ย้อนกลับ

GALLERY