ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

28/06/2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

ย้อนกลับ

GALLERY