ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

26/10/2564

‘โครงการมิตรปันสุข’ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปู ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และขาดรายได้จากวิกฤติ COVID-19 ณ ศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข”

ย้อนกลับ

GALLERY