ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

15/06/2565

กลุ่มมิตรผล เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies - Smart Agriculture) และส่งมอบโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ

ย้อนกลับ

GALLERY