ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

27/04/2566

กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมพิธีเปิดงาน KMITL Innovation Expo 2023 และ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ย้อนกลับ