ติดต่อ กลุ่มธุรกิจพลังงาน


 

ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล


สำนักงานใหญ่ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 794-1000


บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
99 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044 881-261-2


บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด
109 ม.10 ถ.ชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 035 418-217


บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด
365 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 043-294-202-4


บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด
199 ม.1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 042-810-921-3


บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด
99 ม.1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 043-134-108

 

 

ธุรกิจเอทานอล

 

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 794-1000


โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (ภูเขียว)
99 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044 881-371-2


โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (กาฬสินธุ์)
99 ม.1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 043 134-051-4


โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (ด่านช้าง)
109 ม.10 ถ.ชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 035 466-651-2


โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด
123 หมู่ 6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055 518-050-9