พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาที่ตามมาคือ เมื่อพลาสติกเหล่านั้นถูกใช้แล้ว จะกลายเป็นขยะพลาสติกที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณสมบัติที่ยากต่อการสลายตัว และใช้เวลาย่อยสลายยาว นานหลายร้อยปี ทำให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

 

บริษัท มิตรผล ไบโอเทค จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอน จากแนวคิด “Creating value for a sustainable life” หรือ “สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับภาคเกษตรของไทย สู่จุดเริ่มต้นในการพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ทั้งแป้งมันสำปะหลัง และน้ำตาล สู่ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังปราศจากสารเคมีจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำธุรกิจ Bio-materials ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

 

ภารกิจ

พื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bio-materials เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร

 

ภายใต้สโลแกน

ทางเลือกเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด จะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Compound) ภายใต้แบรนด์ “Planex (แพลนเน็กซ์)”
  • ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Food Packaging ภายใต้แบรนด์ "CaneX"