ภาพรวมธุรกิจยีสต์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์


 

 

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องมากว่า 6 ทศวรรษ โดยศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด Value Creation จนในปี พ.ศ. 2549 สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (Feed Ingredient) ให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “KOBOTEN” และพัฒนาต่อยอดอีกขั้นสู่ผลิตภัณฑ์ยีสต์อาหารสัตวุคุณภาพสูง (High Quality Feed Ingredient) ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แบรนด์ “KOBOTENnutri” โดยจัดจำหน่ายในนาม บริษัท มิตรผล สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จำกัด

เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล
กระบวนการผลิตยีสต์เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ของมิตรผลนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจากประเทศอิตาลี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบวางระบบกระบวนการผลิตจึงได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ยีสต์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ของมิตรผลมีคุณภาพสูง อีกทั้งมีประโยชน์ต่อสัตว์ เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดอย่างต่อเนื่อง